Υπηρεσίες & Μελέτες

Οι υπηρεσίες μας

Έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων , βιοτεχνιών, συνεργείων

Επίβλεψη κατασκευών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Μελέτη – κατασκευή φωτοβολταικών σταθμών

Εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε κατοικίες, ξενοδοχεία, βιομηχανίες

Υπηρεσίες παροχής τεχνικού ασφαλείας

Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης ΠΕΑ

Μελέτες

Εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε κατοικίες , ξενοδοχεία, βιομηχανίες.

Μελέτη Ηλεκτρολογικών

Μελέτη θέρμανσης - ψύξης

Μελέτη ύδρευσης

Μελέτη κενακ

Μελέτη αποχέτευσης

Μελέτη πυρασφάλειας

Μελέτη γενικών εγκαταστάσεων